Kalendarz

20 czerwca 2022

Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN