Kalendarz

27 września 2021

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
Research Seminar (Department of International Organizations and Global Security Studies): Sino-Japanese Reactive Diplomacy
Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN