Kalendarz

11 października 2021

Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. P. Popielińskiemu (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN