Kalendarz

28 czerwca 2021

Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy
Spotkanie Dyrekcji z Kierownikami Zakładów (zamknięte)
Spotkanie pt. Podwójne doświadczenie kolonializmu? Postkolonializm a sprawa polska (zamknięte)
Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN