Kalendarz

28 czerwca 2021

Spotkanie pt. Podwójne doświadczenie kolonializmu? Postkolonializm a sprawa polska (zamknięte)

Spotkanie pt. Podwójne doświadczenie kolonializmu? Postkolonializm a sprawa polska (zamknięte)


28 czerwca 2021

Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN pt. Podwójne doświadczenie kolonializmu? Postkolonializm a sprawa polska (zamknięte).

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN