Kalendarz

30 września 2021

Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)
Zebranie Komisji konkursowej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN