Kalendarz

25 kwietnia 2022

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)


25 kwietnia 2022

ZOOM - Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Zakładu Badań Postsowieckich
„Europejskie granice Sowietów 1917–1991. Internacjonalistyczna teoria a imperialistyczna praktyka” (spotkanie otwarte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN