Kalendarz

23 maja 2022

Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN