Kalendarz

20 czerwca 2022

Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)


20 czerwca 2022

Zoom - Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)

Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)


20 czerwca 2022

Zoom - Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN