Kalendarz

6 czerwca 2022

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN