Kalendarz

Events in wrzesień 2023

 • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
 • Spotkanie robocze (zamknięte)
 • Wnioski ze szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. Znaczenie badań naukowych i wymiaru akademickiego dla współpracy regionalnej
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Posiedzenie Komisji habilitacyjnej i kolokwium habilitacyjne dr Anny Ciepelewskiej-Kowalik
 • Posiedzenie Komisji Etyki Rady Naukowej ISP PAN
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
  Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
 • Posiedzenie Rady Naukowej ISP PAN (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN