Kalendarz

Events in marzec 2023

  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  • Spotkanie Komisji RN ds Nazewnictwa (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  • Egzamin doktorski z dyscypliny głównej: nauki o polityce i administracji oraz przyjęcie i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony.
  • Meeting with ambassador Daniel Fried
  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  • Presidential summits and the role of the host states: lessons from the Three Seas Initiative
  • Spotkanie Zakładu Badań Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN