Kalendarz

Events in maj 2023

  • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Spotkanie koordynacyjne projektu pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza
  • The Three Seas Initiative as a research subject. Exploring regional cooperation from different academic perspectives

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN