Kalendarz

Events in marzec 2023

 • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Warsztary antydyskryminacyjne dla pracowników ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Warsztary antydyskryminacyjne dla pracowników ISP PAN (zamknięte)
 • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Posiedzenie Rady Naukowej (zamknięte)
 • Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)
  Seminarium: Gendering European Integration – theoretical perspectives and implications
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Warsztary antydyskryminacyjne dla pracowników ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Wykład antymobbingowy (zamknięty)
 • Powojenne deportacje Polaków w ZSRR (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Security in South-East Asia: Emerging Challenges amid Geostrategic Competition

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN