Kalendarz

Events in październik 2022

  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Ruch prometejski w perspektywie historycznej
  • Wybory do Rady Naukowej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Polityka kaukaska Hotelu Lambert. Czy tylko ku pokrzepieniu serc?
  • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN