Kalendarz

Events in maj 2022

  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Spotkanie z Dyrektorem ISP PAN (zamknięte)
    Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
    Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"
    Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (otwarte)
  • Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (otwarte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie
    Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (otwarte)
  • Spotkanie wokół książki Bartłomieja Krzysztana "Pamięć, polityczność, władza" (zamknięte)
  • Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN