Kalendarz

Events in maj 2023

 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  China and the International Maritime Ports – Cooperation and Security Challenges
 • Spotkanie komisji konkursowej - KiS (zamknięte)
 • Spotkanie dotyczące projektu pt. "Badania nad Inicjatywą Trójmorza" (zamknięte)
  The Three Seas Initiative as a research subject. Exploring regional cooperation from different academic perspectives
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Dangers of "Self-Determination": the Chinese Communist Party and the Breakup of Yugoslavia as a Post-Cold War Cautionary Tale

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN