Kalendarz

Wydarzenia w miesiącu październik 2021

 • Narracje w muzeach II wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej (zamknięte)

  Narracje w muzeach II wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej (zamknięte)


  1 października 2021

  Organizator: Laboratorium im. Richarda Pipesa.

 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)


  4 października 2021

  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)


  4 października 2021

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)


  4 października 2021

 • Egzamin główny w przewodzie mgr Agnieszki Stec (zamknięte)

  Egzamin główny w przewodzie mgr Agnieszki Stec (zamknięte)


  5 października 2021

  Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)


  5 października 2021

 • Egzamin z filozofii w przewodzie mgr Stec

  Egzamin z filozofii w przewodzie mgr Stec


  6 października 2021

 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)


  11 października 2021

  Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. P. Popielińskiemu (zamknięte)

  Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. P. Popielińskiemu (zamknięte)


  11 października 2021

 • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)

  Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)


  12 października 2021

  Posiedzenie komisji habilitacyjnej - dr Jakimowicz-Pisarska (zamknięte)

  Posiedzenie komisji habilitacyjnej - dr Jakimowicz-Pisarska (zamknięte)


  12 października 2021

  ZOOM - Posiedzenie komisji habilitacyjnej - dr Jakimowicz-Pisarska (zamknięte)

 • Spotkanie z Dyrektorem ISP PAN (zamknięte)

  Spotkanie z Dyrektorem ISP PAN (zamknięte)


  13 października 2021

  ZOOM: Spotkanie z Dyrektorem ISP PAN (zamknięte)

 • Kultury historyczne w procesie przemian. Uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej. (zamknięte)

  Kultury historyczne w procesie przemian. Uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej. (zamknięte)


  14 października 2021

  Organizator: Laboratorium im. Richarda Pipesa

  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)


  14 października 2021

 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)


  18 października 2021

  Zebranie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)

  Zebranie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)


  18 października 2021

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)


  18 października 2021

 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)


  19 października 2021

 • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

  Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)


  21 października 2021

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Stec (otwarte)

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Stec (otwarte)


  22 października 2021

  ZOOM - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Stec (otwarte)

 • The Contemporary Understanding of War

  The Contemporary Understanding of War


  25 października 2021

  Research Seminar (Department of International Organizations and Global Security Studies)

  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)


  25 października 2021

  Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)

  Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)


  25 października 2021

  ZOOM - Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)


  25 października 2021

 • Dyskusja wokół książki dr Wojciecha Łyska "Zadanie Polski jest na Wschodzie" (zamknięta)

  Dyskusja wokół książki dr Wojciecha Łyska "Zadanie Polski jest na Wschodzie" (zamknięta)


  27 października 2021

  Zoom: Dyskusja wokół książki dr Wojciecha Łyska "Zadanie Polski jest na Wschodzie" (zamknięta)

 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

  Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej


  28 października 2021

  Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)

  Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)


  28 października 2021

  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)


  28 października 2021

 • Rada Naukowa (zamknięte)

  Rada Naukowa (zamknięte)


  29 października 2021

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN