Kalendarz

Events in listopad 2021

 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
 • Seminarium pt. "Stracony moment konstytucyjny a 'konstytucjonalizm rewolucyjny': próba meta-syntezy"
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
 • Spotkanie w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
  Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
 • City diplomacy czyli o roli miast w polityce międzynarodowej

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN