Kalendarz

Events in wrzesień 2021

 • Spotkanie zamknięte Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
 • Posiedzenie Jury Konkursu im. Tomasza Strzembosza (zamknięte)
  Spotkanie komisji rekrutacyjnej (zamknięte)
 • Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
 • Seminarium pt. "Polski marksizm: historia - specyfika - dziedzictwo", cz. 1
 • Seminarium pt. "Polski marksizm: historia - specyfika - dziedzictwo", cz. 2
 • Spotkanie komisji ewaluacyjnej SNS (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  Spotkanie z Dyrektorem ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie z dyr. Dubrow ws. organizacji konferencji (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  Research Seminar (Department of International Organizations and Global Security Studies): Sino-Japanese Reactive Diplomacy
 • Spotkanie Komisji Ewaluacyjnej przy Szkole Doktorskiej (zamknięte)
 • Spotkanie zamknięte Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
  Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN