Kalendarz

Events in czerwiec 2021

  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Konferencja w Opolu 24-25.06, spotkanie techniczne
  • Research seminar (ZBOMiBG): Concepts of Parliament in and after the Russian and Qing Empires (otwarte)
  • Spotkanie z Dyrektorem - zamknięte
  • Seminarium prof. Kamińskiego. Zakład Badań Elit i Przemiany Władzy (otwarte)
  • Rada Naukowa (zamknięte)
  • Spotkanie pt. Podwójne doświadczenie kolonializmu? Postkolonializm a sprawa polska (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN