Kalendarz

Events in czerwiec 2021

 • Współczesna kultura historyczna i jej przemiany. Dyskusja wokół książki A. Szpocińskiego (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Konferencja w Opolu 24-25.06, spotkanie techniczne
  Zebranie Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  "Wina, kara, polityka". Dyskusja wokół książki prof. Pawła Machcewicza i prof. Andrzeja Paczkowskiego (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
  Debata OBA ASzWoj i ISP PAN "Chiny i 5G".
  Victims and Victors: Holocaust in Collective Memory of the Mountain Jews (spotkanie zamknięte)
 • Spotkanie rady Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa (zamknięte)
  Otwarta dyskusja wokół książki Andrzeja Ledera
 • Konwersatorium z historii najnowszej
  Spotkanie Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy
  Research seminar (ZBOMiBG): Concepts of Parliament in and after the Russian and Qing Empires (otwarte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
  Spotkanie Pracowni Myśli Polityczej (zamknięte)
 • Spotkanie z Dyrektorem - zamknięte
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)
  Seminarium prof. Kamińskiego. Zakład Badań Elit i Przemiany Władzy (otwarte)
  Konferencja naukowa "Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa"
 • Konferencja naukowa "Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa"
  Rada Naukowa (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy
  Spotkanie Dyrekcji z Kierownikami Zakładów (zamknięte)
  Spotkanie pt. Podwójne doświadczenie kolonializmu? Postkolonializm a sprawa polska (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Debata ISP i OBA: E-yuan: evolution or revolution?

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN