Kalendarz

Events in czerwiec 2021

  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  • Debata OBA ASzWoj i ISP PAN "Chiny i 5G".
  • Otwarta dyskusja wokół książki Andrzeja Ledera
  • Konwersatorium z historii najnowszej
  • Spotkanie Pracowni Myśli Polityczej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
    Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN