Kalendarz

Events in październik 2021

  • Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. P. Popielińskiemu (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • The Contemporary Understanding of War
  • Dyskusja wokół książki dr Wojciecha Łyska "Zadanie Polski jest na Wschodzie" (zamknięta)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN