Kalendarz

Events in maj 2021

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "30-lecie Trójkąta Weimarskiego. Geneza, działalność, sukcesy, porażki i perspektywy jego renesansu."
    Spotkanie Zakładu Studiów nad Niemcami
  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Studiów nad Niemcami
  • Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN