Kalendarz

Events in maj 2021

 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Spotkanie redakcji "Kultura i Społeczeństwo" (zamknięte)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "30-lecie Trójkąta Weimarskiego. Geneza, działalność, sukcesy, porażki i perspektywy jego renesansu."
  Spotkanie Zakładu Studiów nad Niemcami
 • Spotkanie Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa (zamknięte)
 • Konwersatorium z historii najnowszej
 • "Wina, kara, polityka. Rozliczenia ze zbrodniami II wojny światowej" (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Zakład Europeistyki - konferencja
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Studiów nad Niemcami
 • Spór polityczny w Iranie i Imperium Osmańskim. Studium z socjologii historycznej rewolucji konstytucyjnych. (zamknięte)
 • Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN