Kalendarz

Events in czerwiec 2021

 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Konferencja w Opolu 24-25.06, spotkanie techniczne
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Debata OBA ASzWoj i ISP PAN "Chiny i 5G".
 • Otwarta dyskusja wokół książki Andrzeja Ledera
 • Konwersatorium z historii najnowszej
 • Research seminar (ZBOMiBG): Concepts of Parliament in and after the Russian and Qing Empires (otwarte)
 • Spotkanie Pracowni Myśli Polityczej (zamknięte)
 • Spotkanie z Dyrektorem - zamknięte
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)
  Seminarium prof. Kamińskiego. Zakład Badań Elit i Przemiany Władzy (otwarte)
 • Rada Naukowa (zamknięte)
 • Spotkanie pt. Podwójne doświadczenie kolonializmu? Postkolonializm a sprawa polska (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN