Kalendarz

Events in maj 2022

 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie z Dyrektorem ISP PAN (zamknięte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"
  Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (otwarte)
 • Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (otwarte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie
  Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie robocze w Wydawnictwie ISP PAN (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (otwarte)
 • Spotkanie wokół książki Bartłomieja Krzysztana "Pamięć, polityczność, władza" (zamknięte)
 • Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN