Kalendarz

Events in kwiecień 2022

 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"
  Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Egzamin z filozofii - mgr Bartosz Wójcik (zamknięty)
  Ochrona zabytków (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Narracje postkolonialne w dyskursie o Polsce w Niemczech (otwarte)
  Zebranie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Ukraińskie rewolucje i wojny Rosji z Ukrainą w latach 1917-1921 oraz 2014-2022 - podobieństwa i różnice
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Seminarium Naukowe Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Egzamin doktorski (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN