Kalendarz

Events in kwiecień 2022

 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Ochrona zabytków (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Narracje postkolonialne w dyskursie o Polsce w Niemczech (otwarte)
 • Ukraińskie rewolucje i wojny Rosji z Ukrainą w latach 1917-1921 oraz 2014-2022 - podobieństwa i różnice
 • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Seminarium Naukowe Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego
 • Egzamin doktorski (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN