Kalendarz

Events in marzec 2022

 • PASIFIC (spotkanie zamknięte)
 • Rada ds. treści (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Spotkanie Dyrekcji ISP PAN z Kierownikami Zakładów (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  Egzamin doktorski z j. angielskiego B. Wójcika (spotkanie zamknięte)
 • Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"
  Zebranie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • "Prometeizm - stare problemy i nowe pytania badawcze"
  Spotkanie z Dyrektorem ISP PAN (zamknięte)
  PASIFIC (spotkanie zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie z Komisją Konkursową (ZBOMiBG)
  Konkurs w Zakładzie prof. Fiszera
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Konkurs w Zakładzie prof. Friszkego
  Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Posiedzenie Rady Naukowej ISP PAN (zamknięte)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich
  Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Konwersatorium z angielskiego dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Debata ISP i OBA „Inwestycje chińskie w Polsce: elektryka, energetyka, ekologia”
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  Seminarium "Nowy instytucjonalizm" (spotkanie otwarte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Rozmowa kwalifikacyjna na staż w projekcie nt. Trójmorza (zamknięte)
 • Spotkanie Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa nt. ludobójstwa

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN