Kalendarz

Events in styczeń 2022

  • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Zebranie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  • Zebranie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (otwarte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN