Kalendarz

Events in maj 2022

 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
 • Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN