Kalendarz

Events in marzec 2022

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  • Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"
  • PASIFIC (spotkanie zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich
    Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN