Kalendarz

Events in lipiec 2022

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  • Spotkanie prof. Kamińskiego nt. projektu naukowego (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN