Kalendarz

Events in lipiec 2022

 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie prof. Kamińskiego nt. projektu naukowego (zamknięte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • II etap rekrutacji na studia doktoranckie GSSR (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN