Kalendarz

Week of mar 20th

  • Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)
    Seminarium: Gendering European Integration – theoretical perspectives and implications
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Warsztary antydyskryminacyjne dla pracowników ISP PAN (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  • Wykład antymobbingowy (zamknięty)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN