Kalendarz

Week of wrz 19th

  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)
  • Spotkanie Komisji Ewaluacyjnej ds. oceny śródokresowej (zamknięte)
    Spotkanie badawcze dr Tomasza Kozłowskiego (zamknięte)
  • Spotkanie Komisji Konkursowej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN