Kalendarz

Week of maj 9th

  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
    Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (otwarte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
    Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN