Kalendarz

Week of maj 9th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
    Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"
    Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (otwarte)
  • Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN