Kalendarz

Week of paź 11th

  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
    Posiedzenie komisji habilitacyjnej - dr Jakimowicz-Pisarska (zamknięte)
  • Spotkanie z Dyrektorem ISP PAN (zamknięte)
  • Kultury historyczne w procesie przemian. Uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej. (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN