Kalendarz

Week of cze 13th

  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • O wolność naszą i waszą? O Polakach w armii carskiej na Kaukazie
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN