Kalendarz

Week of wrz 20th

  • Spotkanie z Dyrektorem ISP PAN (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
  • Posiedzenie Komisji habilitacyjnej - dr Kasianiuk (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN