Kalendarz

Week of paź 4th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN