Kalendarz

Week of lis 8th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Seminarium pt. "Stracony moment konstytucyjny a 'konstytucjonalizm rewolucyjny': próba meta-syntezy"

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN