Kalendarz

Week of lis 8th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Dyrekcji ISP PAN z Kierownikami Zakładów (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN