Kalendarz

Week of wrz 20th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  • Spotkanie z dyr. Dubrow ws. organizacji konferencji (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN