Kalendarz

Week of paź 25th

 • The Contemporary Understanding of War
  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Dyskusja wokół książki dr Wojciecha Łyska "Zadanie Polski jest na Wschodzie" (zamknięta)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
  Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Rada Naukowa (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN