Kalendarz

Week of paź 25th

  • The Contemporary Understanding of War
    Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Dyskusja wokół książki dr Wojciecha Łyska "Zadanie Polski jest na Wschodzie" (zamknięta)
  • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Rada Naukowa (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN