Kalendarz

Week of paź 25th

  • The Contemporary Understanding of War
    Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  • Dyskusja wokół książki dr Wojciecha Łyska "Zadanie Polski jest na Wschodzie" (zamknięta)
  • Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN